Koncert dla Zofii Nowak-Walachnia

KONCERT 00002

Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie zorganizował koncert charytatywny, w trakcie którego zbierano pieniądze na terapię lekami nowej generacji dla bardzo ważnej dla bliżyńskiej społeczności lokalnej osoby, jaką jest od wielu lat Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Duże wrażenie i … Czytaj dalej

EFS i EFRR dla Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konsultacje społeczne projektu „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020″ i zaprasza do zgłaszania uwag do tego dokumentu. Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele samorządów … Czytaj dalej

Walny Zjazd Delegatów PFZPSiPS

pfzpsips

Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przyjął roczne sprawozdania z działalności za 2014 r. oraz wytyczył kierunki pracy organizacji w roku bieżącym. W dniach 19-20.03.2015 r. w Zakopanem odbył się Walny Zjazd Delegatów Federacji, który … Czytaj dalej