Kierowanie zespołem asystentów rodziny – szkolenie

Zapraszamy na organizowane w Częstochowie szkolenie na temat „Kierowanie zespołem asystentów rodziny”, które adresowane jest do kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i koordynatorów asystentury rodziny. Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie zaprasza do udziału w szkoleniu „Kierowanie zespołem … Czytaj dalej

ASYSTA USAMODZIELNIENIA – Konferencja

chłopiec_i_sciana

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie zaprasza na kolejną konferencję, poświęconą przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej: ASYSTA USAMODZIELNIENIA, która odbędzie się w Otwocku, 13 listopada 2014 r. W latach 2003-2009 Towarzystwo, we współpracy z Federacją na rzecz Reintegracji Społecznej, współorganizowało sześć ogólnopolskich cykli … Czytaj dalej

„Świadczenia rodzinne” – nowa publikacja

swiadczenia_rodzinne

Publikacja z serii „Biblioteka Pomocy Społecznej” Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska w praktyczny i wyczerpujący sposób omawia kwestie związane z ustalaniem prawa i przyznawaniem zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Przybliża również zasady ustalania … Czytaj dalej

Szkolenie kwalifikacyjne „ASYSTENT RODZINY”

Akademia Rozwoju Horyzont Katarzyna Olobry-Księżak zaprasza na kolejną edycję szkolenia kwalifikacyjnego „Asystent rodziny” (230 godz.), które rozpoczyna się 27 .11. 2014r. w Warszawie. Zajęcia przygotowują uczestników do pracy z rodzinami mającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz dają kwalifikacje do … Czytaj dalej