Oferta szkoleń specjalistycznych

Fundacja Nagle Sami zaprasza do skorzystania z oferty szkoleń na temat sytuacji żałoby, interwencji kryzysowej, stresu i wypalenia zawodowego – adresowanych do profesjonalistów. Oferta szkoleń realizowanych przez Fundację obejmuje również warsztaty dla osób (dzieci, młodzież, dorośli), których dotyczy problem straty … Czytaj dalej

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza do uczestnictwa w Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie. Kurs zaawansowany – 160 godzin dydaktycznych (4 sesje po 4 dni w miesiącu) Szkolenie rozwija … Czytaj dalej

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza do uczestnictwa w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kurs podstawowy – 120 godzin dydaktycznych (3 sesje po 4 dni w miesiącu) Do udziału w … Czytaj dalej

„Model Wsparcia” – narzędzie aktywizacji społeczno – zawodowej kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.

model-wsparcia_logo

Z końcem lipca br. w Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu zostanie zakończona realizacja projektu: „Model Wsparcia jako innowacyjne narzędzie wzmacniające współpracę publicznych i niepublicznych instytucji pomocy społecznej oraz przedsiębiorców dedykowane gminnym zespołom interdyscyplinarnym”. Celem projektu jest pomoc kobietom doświadczającym przemocy … Czytaj dalej